اعمال حرف ط

۱۳۹۳/۱۱/۰۱ . تعریفی از عدد 9 (توضیحات کامل در مبحث سجده و اسرار عدد5 و 9) *عدد 9 متعلق به حرف ط است که طبیعت آتشی مشرقی دارد و در دسته حروف ناریه یا نورانی و ملکش حضرت اسماعیل است

2022-12-04
    مباشر مباراة انتر ميلان و فيورنتينا
  1. 13
  2. ĉ
  3. اوراق عمل للاطفال
  4. كل أعمال برنا
  5. 16
  6. حرف [ویرایش] ط